Google+ Badge

Minggu, 05 Mei 2013

Cakepan Sekar Kinanthi


Sekar kinanthi

1.       Balung pakel dhuh mbok gunung
Teja bengkok minum warih
Aluwung karma kadang
Dadi lak ing wangsa bumi
Rejasa kang pindho warna
Sun temah dadiya krami

2.       Anoman malumpat sampun
Prapteng witing nagasari
Mulat mangan indap katingal
Wonodyayu kuru aking
Gelung rusak wor lan kisma
Kang iga- iga kaeksi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar