Google+ Badge

Minggu, 26 April 2015

Hasil Karya Siswa Kelas X.4 Pelajaran Bahasa Jawa ( murni pemikiran dan tradisi copy paste)

Lingkungan Sekolah
Lingkungan sekolah iku salah siji panggonan utawa kendaraan kang paling umum digunakake minangka kanggo media pemblajaran  proses pembelajaran ing sekolahan .
asring kita sedaya  krungu slogan ing macem-macem panggonan, , kang ngajak kita kanggo njaga lingkungan sehat.
                Nalika lingkungan sehat banjur samubarang kabeh sing manggen watara kita bakal bisa kanggo ambegan mlaku. UtamanĂ© kita minangka siswa bisa nampa bahan pasinaon apik. Amarga nalika kelas sing resik, udarane kang sejuk . Lan mulane otak bisa nindakake fungsi lan keginaan sampurna.
Nama    : Yudha Prastyawan
Kelas     :x-4
NO         : 31Adiwiyata
Adiwiyata yaiku program kang tujuane kanggo melestarikan lingkungan. Adiwiyata kui program kang dianaake maring sekolah. Sekolah kang nganaake adiwiyata salah sijine SMA NEGERI 10 PURWOREJO. Adiwiyata kui program pelestarian lingkungan kang berguna kanggo siswa kang diajak melestarikan lingkungan maring lembaga sekolah.
    Adiwiyata ditujoake kanggo meminimalisir kerusakan lingkungan saiki sing marak. Selain iku adiwiyata ditujoake kanggo siswa ben iso peduli marang lingkungan. Salah sijine program kang ana ing adiwiyata yaiku pemisahan sampah organik lan non organik, dilarang pembakaran sampah, mengurangi gas emisi buangan sing disebabke asap kendaraan bermotor. Selain kui , penanaman TUMBUHAN OBAT-OBATAN KELUARGA ( TOGA) dianakake ing program adiwiyata iki.
  SMA NEGERI 10 PURWOREJO iki nglakokake upaya kanthi maksimal kanggo adiwiyata iki. Program ing nduwur mau sing dianaake marang SMA iki. Pembangunan green house uga dianaake marang sekolah iki. Green house yaiku bangunan sing berkerangka kang dibentuk kanthi melengkung lan diselubungi bahan bening utawa bahan sing tembus cahaya. Green house ing SMA NEGERI 10 PURWOREJO iki isine tumbuh-tumbuhan TOGA, tanaman hias lsp.
 Program adiwiyata nduwe keuntungan yaiku , lingkungan dadi bersih, asri lan hijau. Selain iku lingkungan dadi lestari lan terjaga.
Nama : Priswani Amanda N
Kelas  : X-4
Sekolah Adiwiyata
Sekolah Adiwiyata sekolah sing resik, nyaman lan peduli karo lingkungan.Adiwiyata uga salah siji saka sawetara impen sekolah-sekolah liane, iku nyebabake sekolah berkembang lingkungan cocok kangge pembelajaran lan trep kanggo berkembang siswa, karo nyaman lingkungan bisa pengaruhe kualitas prestasi siswa marang pangembangan luwih apik, mulane saiki sawetara sekolahan  ngleksanakake program Adiwiyata,
Nama    : Agus Kuntowo
Kelas     :x-4


Adiwiyata
Adiwiyata yaiku program kang tujuane kanggo melestarikan lingkungan. Adiwiyata kui program kang dianaake maring sekolah. Sekolah kang nganaake adiwiyata salah sijine SMA NEGERI 10 PURWOREJO. Adiwiyata kui program pelestarian lingkungan kang berguna kanggo siswa kang diajak melestarikan lingkungan maring lembaga sekolah.
Fungsine adiwiyata kanggo sekolahan iku ben sekolahan dadi suasanane tambah seger  amarga  akeh wit-witan kang di tanduri ing sekeliling sekolahan .ana larangan kang sekolah sing melo adiwiyata yaiku ora uleh bakar sampah lan liyan-liyane. Sekolahan mula gawe panggonan kanggo nandur wit-witan ing ngarep kelas lan tanduran kuwi di wenehi pupuk supaya wit-witane subur .
Nama : Dwi Esti Hadiyati
Kelas   : x-4Sekolah Sekolah Adiwiyata
Aku sekolah ing SMA N 10 Purworejo. SMA N 10 purworejo kui panggone ing kalikotes kec.pituruh kab.purworejo. Sekolah ku iku suasanane adem lan asri. Ing ngarep sekolahan ana kali lan mburi sekolahan ana alas. Tahun 2015 kiye sekolahku melu kegitan ADIWIYATA tingkat Nasional. Sing melu yaiku SMA N 6 lan SMA 1 PURWOREJO. Sementara SMA ku nduduki peringkat paling dhuwur nang antarane sekolah loro kuwi mau. Ket sasi Maret sekolah di benahi kabeh fasilitas lan liya-liyane. Sekolahan bangun Green house uga. Reti Green house mbok rika? Umah ijo mesti le mikir. Salah yo Green house kuwi Ruangan sing dipageri wesi lan ng jerone diwei wit-witan nek ora ya wit obat. Parkiran, Musolah, taman, lan kolam iwak uga dibenahi ben dadi tambah apik ben tambah joss lah:-D. Dalan sing apan aring parkiran diwenei tulisan "pateni mesin mulai jam 07.00-jam 13.30" dadi nek bocah-bocah pada mangkat telat motore kudu d tuntun tekan parkiran. Kaya kuwi ben sekolahane ora kakean gas emisi lan sing paling penting ngirit bensin mbok:-D. Sekolahku ws usaha nemen banget ben bisa menang ADIWIYATA tingkat Nasional kiye. Mugo-mugo baen sekolahku bisa menang. AMIN:-)
Nama    : Qomariyah
Kelas     :X.4Aja Lali Njaga Alam
           Ning jaman saiki, sakabehane wong kudu nglestarekake lingkungan. Lingkungan kang ijo royo – royo nek udu kita sing njaga ya sapa maneh..?? mula yen sliramu nduwe rasa asih marang alam, aja sapisan – pisan padha ngrusak alam. Apa maneh ning jaman global kaya mangkene. Hawa ning lingkungan kita rasane panas banget.
           Dhek wingi wae ning bulan maret sakabehane kecamatan pituruh owahd adi segara. Amarga udan sing mudhun ora rampung – rampung, sakengga nyebabake banjir. Ditambah maneh ning dhaerah gunung lemah padha obah lan ambruk mangisor. Mula nyebabake omah omah padha rubuh kaambrukan lemah sing obah mau kui. Padhahal tahun – tahun wingi kecamatan pituruh ora tau kalanda banjir, paling yen banjir mung desa – desa sing wus sering dadi langganan banjir.
          Bencana – bencana alam ning ndhuwur mau mesthi ana penyebabe. Yen udu ulahe manungsa sapa maneh..? wit witan padha ditegor, sing iso negor wit – witan kan mung manunga???????. Yen alame padha dirusak, arep kepiye nasibe anak putu kita ngesuke.
        Wus kuajibane dhewe njaga lingkungan alam iki, aja lali yooo?????
          TUTI RAMINDA PURWATI
                  30
                   X.4


BENCANA ALAM
            Akeh panggonan sing asale minangka dhaerah resepan banyu,saiki wis malih dadi gedung-gedung mewah,yen udan banyu saka gendeng mili lewat got-got mlebu kali terus menyang segara langsung mili sing gampang banget dadi banjir.sajroning mangsa rendheng iki,wis akeh kedadean sing banget kedadean,lemah longsor ing Banjar Negara,ora itungan korban sing tewas.Banjir ing tlatah Semarang,Jakarta, lan liyan-liyan.
          Kabeh iku polahe manungso sing ora tanggung jawab,alas-alas pada di babati,mbuang sak enggon-enggon,menawa kedadean.Ayo pada njaga keresikan dhewe-dhewe,wis akeh korban aja nambahi korban maneh..
Nama : RIZKA SHOLOHATI
Kelas  : X-4

                                                                                            Adiwiyata
                Ningsekolahku,saikiwis di anaake program adiwiyata. Program kuwi,durungsuwi di anaakae . Tujuan di anaakeadiwiyatayaikukanggonumbuhakesifatasihmarangalam. Salah sijicontoh program adiwiyatayaiku :
1)kanggongurangipolusimesin-mesin motor antara jam 07.00 – 13.30 kuwi kudu di pateni.
2)sabendeweweruhsampahnangngendiwae kudu jupuksampahkuwilan di buangonoingtempatsampah sing khusus. Misalesampahkertas di buangonoingtempatsampahkhususkertaslansampahplastik di buangonoingtempatsampah sing khusus plastic.
                Ingsekolahkusaikiwis di tanduri wit-witan toga lantanamanhias. Sabenbocahduwetugasgowo wit obat 2 lan sing oranggowobakal di weisangsi. Sangsikuwi di tujuakesupayamurid-muridpodosregepnggowotanaman. Adiwiyata di anaakeugakanggogawekeindahanalam. Saiki pemandangansekolahdadiasri. Ingsekolahuga di gawe Green House sing tujuanekanggongumpulaketaneman-taneman sing langka. Saklianening Green House. Ingsekolahuganganaaketempelan (stiker) sing tulisanekonnghematbanyulanlistrik.
Sakwisedigawestikerelangsungdipasangingnjeroruanglanditempelke sanding pas.Contohenempelkestiker sing tulisanenghematlistrikonoingsebelah stop kontakpas,supayasabenbocah sing arepnyalakelampubisoweruhlahmocosaenggobocahbocahbisonghematlistrik. Sing keloronempelakestiker sing uninenghematbanyuning sanding kran sing pas tembok, ben supayabocah-bocahpodoweruhlanmocostikeresaenggobocah-bocagbisonghematbanyu.

Nama ; Margi Rahayu
Kelas   :x-4


                                                                                                    LINGKUNGAN
Lingkungan iku kombinasi antara fisik sing nyangkup kahanan sumbar daya alam kayadene lemah , banyu,energy surya, mineral, serta flora lan fauna sing tuwuh ing sandhuwure lemah utawa ing segara , serta kalembagaan sing meliputi ciptaan manungsa sak kaya dene kaputusan cara migunakake lingkungan fisik kasebut .
Lingkungan dumadi saka komponen abiotik lan biotik. Komponen abiotik iku apa wae sing ora due nyawa kayata lemah, udara,banyu,iklim,kalembaban cahaya , suworo. Dene komponen biotic iku apa wae sing due nyawa kayata tanduran, kewan,manungsa lan mikroorganisme(virus lan bakteri).
Dewe iso sinau tentang lingkungan yaiku ilmu lingkungan kang disebut EKOLOGI . ekologi iku cabang saka ilmu Biologi .
Nama  : Pratiwi Annisa Putri
Kelas : X-4
SMA NEGERI 10 PURWOREJOKali sing mapananasetengahedesasawanganlansepatimbludag.Amargambludage kali iku,atusanomah sing mapananasakdawaning kali kebanjiran.Oramungikuluberebanyu kali nganthingelebitlatahdesasawanganlansepatikecamatanpituruh.Amargaomahepadhakebanjiran ,para wargakangmanggonanadesa-desaikupadhangungsi.golekpapan sing luwehaman.
Banjirtekokurangluwih jam 04.30.mangsane para wargalagipadhaistirahat.Nalikadinosabtumenikaudansakingderesekira-kira jam 04.30 orakuwawamanehnampungbanyuudan sing kaya disokakesakalangit.Wusananebanyubludag,luberngungkulitanggule.mbludagebanyuikumbanjiridesaingsakiwatengenetanggul.Sabenerebanjireoramungdisebabakemergambeludagekali,nanginganatanggul sing jebol.
Banjirikigedhetenan.Pertama kali banjirbandhang  singmelandakecamatanPituruhdesasawanganlansepati.
Nama : Siti Nur H
Kelas  : x-4BAHAYA BANJIR
Kali sing ana nang kalikotes mludag, amarga mludagge kali iku akeh banget omah kang kebanjiran lan padha kelangan harta bendane lan uga ana omah sing ambruk lan barang-barang padha kendhang.Nanging ora mung iku turute kali iku uga padha luber lan sing nang pinggir kali uga padha ke banjiran,amarga kebanjiran wong wong padha ngungsi nang gone sedulure,utawane nang omah sing ora kebanjiren.
Kewan kewan, ingon-ingon sing biasane dikandangake ning sanding omah padha kepeksa diungsiake menyang papan sing ora kebanjiran. Barang-barang perabotan omah akeh sing padha kendhang amarga saking gedhene banyu kang mlebu ing jero umah lan uga wis rx sempet dislametake. Banyu kang mlebu ing jero umah kurang luwih 1 meteran bab anane banjir iki sakjane wis biasa saben musim udan ing kali iku, nanging banjire ora gedhe kaya ngene.
Banjir iki disebabke amarga daerah kaligintung,wonosido lan sekitare podho longsor parah lan udan deres lan uga akeh uyut utawane dapuran pring podho kendhang. Dapuran pring mau satekane kali iku temangsang utawane nyangkut ono ngisor jembatan , terus banyune kebendung nang kono. Banjir ngrendem papan iku kurang luwih jam 17.30, labuh surut kurang luwih jam 18.00. akibat banjir iki wong-wong podho kelangan hartane nanging ora ono korban jiwa. Nanging banjir kaya ngene iso dicegah ora mbuang sampah sembarangan lan nandur wit-witan ing alas.   
Nama    : Fitri Cahyani
Kelas     : x-4


BANJIR
Kali jali sing mapan ana setengahe desa sawah mbludag. Amarga mbludage kali iku , atusan omah sing mapan ana sada waning kali kebanjiran. Ora mung iku ,luberaning banyu kali nganti ngeluwihi tlatah desa sawangan .amarga kebanjiran parawarga kang manggon ana desa iku padha ngungsi lan luru papan sing aman,sing ora kena banjir.kewan sing nang kandang padha ilang dewek dewek.kampung malih dadi segara lan omah omah padha ambruk lan kendang.ora mung iku sing kendang ,barang barang uga podo ilang .banjir sing nglelepake desa sawangan lan sekitare duwure nganti meh rong meter.
Bab anane banjir iki sejatine para warga wis sawetara wektu was sumelang,tuwuhing rasa kuwatire disebabake nek wektu udan banyune soyo sui soyo duwur.iki banjire termasuke sing paling gede.
Banjir iki disebabake amarga daerah pamriyan lan wonosido longsor parah.jembatan sing ana ing sawangan uga nganti mlengkung gara gara kenang banjir.keadaan desa sawangan rusak,jero umah uga akeh lumpure,barang barang elektronik uga podo mati gara gara kelelep banjir.
Nama    : Dwi Pramita S
Kelas     : x-4


BANJIR
Bencana banjir biasane disebabake amarga akeh wong sing pada mbuang sampah sembarangan . selain kui uga disebabake marang wong sing negor wit witan tanpa ijin marang pemerintah ,tapi ora di tanduri wit witan maning . dadi alas alas akeh sing pada gundul .
Kita ora bisa ngatur udan .kapan tekane lan sepira gedene , kita mung bisa pasrah marang kang maha kuwasa. Nanging banjir sabenere manungsa isih bisa nata , saora orane nyuda ,
Akeh panggonan sing asale minangka daerah resapan banyu, saiki wis malih dadi gedhung – gedhung mewah. Yen udan banyu saka gedhung mili lewat got – got mlebu kali terus menyang segara. Sakdurung dadi omah mewah banyu udan diresep lemah. Nanging, saiki langsung mili gampang banget dadi banjir. Manut para ahli lingkungan hidup, sakbenere bab mau bisa diakali nganggo resepan gawean. Saben omah digawekake sumur sing dhiametere 1 meter lan jerone 3-4 meter. Banyu udan saka gendheng disalurake mlbu sumur mau yen wis kebak sumur banyu turahane lagi dibuang menyang got. Kanthi mangkono saben udan tiba banyune sing 4 meter persegi bisa diresep ing pekarangan iku ora langsung mili menyang kali.
KHOIRUNNISA X.4


Cara Ngurangi Pencemaran Nganggo Sephedha, Mlaku, lan Transportasi Umum.
      Transportasi yaiku sector sing nyumbang gas umah kaca sing paling akeh lan nyebabake perubahan iklim. Keguaan sig migunaake mesin lan nggunaake bahan bakar minyak ngasilake emisi gas kang iso mencemari lingkungan udhara. Kanggonyegah pencemaranlingkungan ning kegiatan sing ning dalan nek ora adoh, nyepedha utawa mlaku yaiku transportasi sing apike kita pilih kanggo kegiatan sakdina – dina.
     Sepedha iku alat transportasi sing paling ramah lingkungan. Selain kui nyepedha uga isa nyehatake awak kita. Nyepedha uga iso ngurangi pencemaran lingkungan lan udhara.
Nama Tiara Munica
Kelas  : x-4


BENCANA BANJIR
Bencana banjir sing ana ing daerah sawangan kecamatan pituruh kabupaten purworejo mbludag amarga udan deres ing daerah pamriyan lan sekitare. Sawangan ora udan deres nanging banjir ngakibatake omah-omah , hewan ternak, alat elektronik podo rusak, banjir mlebu nganti 1,8 meter.
Wong-wong pas agi ana banjir podho mlayu-mlayu ngungsi meng panggonan sing luwih dhuwur. Banjir sekitar 2 jam agi surut, nang umah jladrene nganti sedengkul.
Pas dina minggune wong-wong podho ngresiki umah dhewe-dhewe. Ana sing umahe rubuh,lan liya-liyane . Jembatan sing ana ing sawangan ambles, dalan-dalan pada ora bisa nggo liwat kendaraan. Sing pada meksa liwat , ana sing pada rubuh ning tengah dalan. Ning sawangan durung ana banyu resik. Wong-wong pada ngombe banyu saka pemerintah.
Resik-resik umah tekan seminggu durung resik kayambiyen sadurunge banjir. Saiki masyarakat sawangan podho khawatir nek ana udan apa maneh nek ana banjir  wong-wong pada nyiap-nyiapake benda sing ana ing umah meng panggona sing dhuwur. Jare bakal ana banjir maning dadi wong pada khawatir kabeh.
Nama    : Setya Novita Octari
Kelas     : x-4SEKOLAH  ADIWIYATA
Adiwiyata yaiku kegiatan sing mentingna keresika,ke asrian,lan keijauan.Saikia akeh sekolah sing melu sekolah adiwiyata.Sekolah sing melu adiwiyata podo nglakoni kegiatan,misale nandhuri wit-witan ,resik-resik,lan liyan-liyane sing tentang adiwiyata.Fngsi adiwiyata kanggo sekolah yaiku,gawe udara nang sekelilingi sekolah dadi adem,amarga akeh wit-witan,sekolah nambah asri,lan nambah resik .Ana larangan kanggo sekolah sing melu adiwiyata yaiku,ora uleh bakar sampah lan nek wis jam 07.00 meng duwur ora uleh ngurepake mesin,amarga marakna polusi udara.Biasane ning ngarep kelas-kelas di wenehi bak sampah werno loro utawa 3.Tujuane kanggo buang sampah sampah .Misale sampah  plastic,kertas nang bak sampah sing wis di wenehi jeneng anorganik,lan sampah godhong nang bak sampah sing wis diwenehi jeneng  organik.
Sekolah sing melu adiwiyata biasane akeh sing nandhuri wit-witan sing langka,lan biasane menehi peternakan kewan ,misale wae ngingu iwak.
Nama    : Winda Agustina P
Kelas     : x-4


Tidak ada komentar:

Posting Komentar