Google+ Badge

Sabtu, 13 April 2013

Sekar Asmarandana


                 Sekar Asmarandana

1.       Anjasmara arimami
Masmira kulaka pawarta
Dasihmu tan urunglayon
Aneng kutha Probolingga
Prang tandhing lang uru bisma
Kariya mukti wong ayu
Pun kakang pamit palastra

2.       Aja turu sore kaki
Ana dewa nganglang jagad
Nyangking bokor kencanane
Isine donga tetulak
Sandhang kalawan pangan
Yaiku bageyanipun
Wong uripsabarnarima

Tidak ada komentar:

Posting Komentar